Sedan några år tillbaka så har vi i den svenska Elitserien det man kallar för power break. Förekomsten har under många år funnits i NHL men tagit många år på sig att nå till Sverige. Ett power break är en paus som tas ungefär efter 15 minuter varje period. Under denna paus så skyfflas en del snö från banan bort och lagen får möjlighet att under ett par minuter samlas ungefär som vid en time-out. Men den egentliga orsaken för power breaks är reklamintäkter. Detta är något som kan tyckas problematisera företeelsen med frågan hur mycket kommersiella intressen ska få påverka idrotten.

Att dagens elitidrott är en kommersiell marknad är varken någon nyhet eller något konstigt. Det är två krafter som samexisterar – idrotten gagnas till stor del av exponering i medier samt de intäkter som fås genom detta i form av pengar för tv-rättigheter, reklamintäkter och så vidare. Medierna gagnas givetvis också eftersom det finns ett stort intresse att köpa tjänsten som visar matcherna och därigenom tjänar de sina pengar. So far, so good. Men det finns en viss problematik som kan diskuteras.

Regeln i ishockey att man får ta en timeout per match, till exempel om laget är pressat eller behöver prata igenom hur man ska spela för att lyckas komma igen från ett underläge. Det är såklart inte alltid avgörande, men ibland kan det vara den detalj som avgör hur en match avgörs. Med power break så försvinner i princip dess funktion. I och med att power breaks hålls vid spelavbrott efter 14 minuter i varje period, så också i den tredje, strax före den tidpunkt där de allra flesta timeouter tas eftersom det är då matchen i regel avgörs. Frågan blir huruvida man borde tillåta att det kommersiella påverkar idrotten i den mån att den får ändra spelreglerna för hur en match ska avgöras. Det är något märkligt att inte denna fråga tagits upp flitigare, till exempel varför inte pauserna kan hållas efter 5-6 minuter istället. Där spelar de en mindre roll för matchens avgörande.